آخرین مطالب:

تکنولوژی

بیل گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت کناره‌گیری کرد؛ تمرکز روی فعالیت‌های بشردوستانه

بیل گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت کناره‌گیری کرد؛ تمرکز روی فعالیت‌های بشردوستانه

تکنولوژی

استفاده از هوش مصنوعی برای اکتشافات زیرزمینی

استفاده از هوش مصنوعی برای اکتشافات زیرزمینی

تکنولوژی

گوگل از بیم کرونا ۱۰۰ هزار نفر از کارکنانش را به دورکاری فرستاد

گوگل از بیم کرونا ۱۰۰ هزار نفر از کارکنانش را به دورکاری فرستاد